BACH BLOESEM GESPREK

Op gesprek voor een ander


Er zijn mensen die nog niet, niet meer of moeilijk voor zichzelf kunnen spreken. 

Een pasgeborene, een jong kind, een persoon met een handicap, een persoon met dementie, ...


Het is belangrijk om ook deze mensen een stem te geven, want ook zij hebben baat bij het nemen van bach bloesems!


Iemand die hen dierbaar is en hen door en door kent, kan voor hen spreken. Het gaat erom een duidelijk beeld te krijgen van het karakter en het gevoelsleven van de persoon. Vaak kunnen we uit gedragingen, reacties en uitingen afleiden wat er omgaat in de ander. Dit is geen exacte wetenschap, maar dat hoeft ook niet. Hoe vaak weten wij zelf, als mondige volwassene, wel onze emoties haarfijn te verwoorden? ;-)


Ook voor (huis)dieren geldt deze werkwijze.

Persoonlijk gesprek


Als Bach consulente ga ik met jou in gesprek. Voor een eerste gesprek reken je best minimum anderhalf uur.

Aan de hand van eenvoudige vragen tracht ik de grond van jouw emoties te achterhalen. Jij geeft het tempo aan en ik volg. 


Er is ruimte... zowel voor recent ontwikkelde emoties als voor zaken waar je al langer mee worstelt. Misschien zijn er zaken waar je al je leven lang over struikelt. De remedies helpen je om op een eerlijke en heldere manier naar jezelf te kijken.


Uiteraard wordt alles wat aan bod komt tijdens het consult vertrouwelijk behandeld. 


Op basis van jouw verhaal en persoonlijkheid maak ik een selectie van de remedies die je kunnen ondersteunen. 


Na ongeveer drie weken plannen we - indien gewenst - een vervolggesprek om het effect van de remedies bij jou te evalueren. Voor sommige mensen volstaan enkele gesprekken. Anderen hebben baat bij een langdurige opvolging.

Dit verschilt van mens tot mens en van situatie tot situatie. 
Pas als je de moed toont om je weg te gaan, 

toont de weg zich aan jou.


(Paulo Coelho)